Dünya Su Günü

22 Mart 1993 tarihinden bu yana her yıl farklı temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü, 2020 yılında herkesin yaşamını sürdürebilmesi için tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla “Su ve İklim Değişikliği” mesajı ile kutlanıyor.
Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen kutlamalar ilk kez 22 Mart 1993 tarihinde 1. Dünya Su Günü’nün kutlanması ile başladı. Her yıl Dünya Su Günü kapsamında, temiz su kaynaklarına erişim ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 6 numaralı maddesi kapsamında, 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasının sağlanması için gerekli tedbirler yer alıyor.
2020 yılı teması “Su ve İklim Değişikliği” olarak belirlenen kutlamalar, dünya ülkelerinde olduğu gibi her yıl Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında aralarında pek çok ülkenin de taraf olarak bulunduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’na Türkiye de taraf devlet olarak katılıyor.

Suyun hayatımızdaki önemini bizlere anlatan bir kaç ufak bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum ;
İnsan vücudunun %50 ile %65’i sudan oluşmaktadır. Bu oran yeni doğmuş bebeklerde %78’e kadar çıkıyor.
- Dünya’nın %70.9’u sularla kaplıdır ve bu suyun miktarı 1,386,000,000 kilometre küptür. Bunun %97’si tuzlu sudur, %2.7’si ise buzullarda donmuş bir şekilde bulunmaktadır.
- İnsanlığın kullanabileceği göl, ırmak, dere vb. gibi tatlı su kaynaklarının yüzdesi ise sadece %0,3’tür.
- Dünya’nın atmosferinde tüm ırmaklardan daha fazla su vardır. Eğer havadaki su buharı eşit bir şekilde yeryüzüne düşerse, Dünya’nın her noktası 2,5 cm derinliğinde su ile kaplı olurdu.
- 2050 yıllına kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Tatlı suyun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Artan nüfusu beslemek için gıda üretimi 2035’e kadar yüzde 69 artacak.
- Dünya Sağlık Örgütü günde yaklaşık 22 litre suyun insanların temel kullanım ve temizlik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor.
- Türkiye’de kişi başı günlük ortalama su miktarı ise 217 litre. Üç büyük şehrimizde kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 189, Ankara için 227 , İzmir içinse 173 litre olarak ölçülmüş.
- Türkiye’de suyun yüzde 72’sinin sulama, yüzde 11’inin sanayide, yüzde 16’sının içme ve kişisel kullanımda kullanılıyor.
- Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküpten 1430 metreküpe indi. Bu rakam bizi su azlığı çeken ülkeler sınıfına ekliyor.
- Dünya’da 748 milyon kişinin gelişmiş bir su kaynağına, 2,5 milyar insanın ise gelişmiş bir sıhhı tesisata ulaşım imkanı yok.
- Su ile taşınan hastalıklar 5 yaşındaki çocukların hayatını kaybetmesinde, sıtma, kızamık ve AIDS’in hepsinin toplamından daha fazla ölüm orana sahip. Gelişen ülkelerde tüm hastalıkların %80’i su ve sıhhı temizliğin yetersiz olmasından kaynaklanıyor.
- uşta bir dakikada harcadığımız su (15L), Sahra altı bölgesinde yaşayan insanların içme ve temizlik için kullandığı sudan 7-10L) daha fazla.

Ömer Kenan ERDOĞAN
22 Mart 2020 09:45