Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Günü için her yıl önemli halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.
Salgın nedeni ile çok zor günler geçirdiğimiz bu günlerde bir kez daha sağlığın, sağlıklı olmanın ve toplum sağlığının önemi anlaşılmış, sadece kendimizin değil çevremizin de sağlıklı olmasının önemi anlaşılmıştır.
Bugün özellikle üzerinde durulması gereken konu ise kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına olan minnet borcumuzdur !
Bizim için kendi canlarını hiçe sayarak bizlere hizmet vermeye çalışan tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyoruz...

Ömer Kenan ERDOĞAN
07 Nisan 2020 10:15